Bản Đồ

Địa chỉ: Số nhà B14 - Cư xá 301 - Đường D1 - Bình Thạnh - Sài Gòn
(Rẽ vào hẻm 152 đường D1 đi khoảng 30 mét, sau đó Rẽ Trái là gặp số nhà B14)


xuananaudio.com